تبلیغات
جالب انگیزناک - آفرینش
شنبه 30 آذر 1387

آفرینش

• نوع مطلب: جالب انگیزناک ،
• نوشته شده توسط: سعید

 
خدا خر را آفرید و به او گفت:تو بار خواهی برد.از زمانی که تابش آفتاب آغاز می شود تا زمانی که تاریکی شب سر می رسد و همواره بر پشت تو باری سنگین خواهد بود و همیشه علف خواهی خورد و از عقل بی بهره خواهی بود و ۵۰ سال عمر خواهی کرد و تو یک خر خواهی بود.

خر به خداوند پاسخ داد:خداوندا!من میخواهم خر باشم،اما ۵۰ سال برای خری همچون من عمری طولانی است.پس کاری کن فقط ۲۰سال زندگی کنم و خداوند آرزوی خر را برآورده کرد.

 

 

خدا سگ را آفرید و به او گفت:تو نگهبان خانه انسان خواهی شد.تو غذایی را که به تو می دهند خواهی خورد و۳۰سال زندگی خواهی کرد.تو یک سگ خواهی بود.

سگ به خداوند پاسخ داد:خداوندا!سی سال زندگی عمری طولانی است.کاری کن من فقط ۱۵ سال عمر کنم و خداوند آرزوی سگ را برآورد...

خدا میمون را آفرید و به او گفت:و تو از این سو به آن سو و از این شاخه به آن شاخه خواهی پرید و برای سرگرم کردن دیگران کارهای جالب انجام خواهی داد و ۲۰ سال عمر خواهی کرد و یک میمون خواهی بود.

میمون به خداوند پاسخ داد:۲۰سال عمری طولانی است،من میخواهم ۱۰ سال عمر کنم. و خداوند آرزوی میمون را برآورده کرد.

و سرانجام خداوند انسان را آفرید و به او گفت:تو انسان هستی.تنها مخلوق هوشمند روی تمام سطح کره زمین.تو میتوانی از هوش خودت استفاده کنی و سروری همه موجودات را بر عهده بگیری و بر تمام جهان تسلط داشته باشی.و تو ۲۰ سال عمر خواهی کرد

انسان گفت:سرورم!گرچه من دوست دارم انسان باشم،اما ۲۰سال مدت کمی برای زندگی است.آن ۳۰سالی که خر نخواست،آن ۱۵سالی که سگ نخواست، و آن ۱۰ سالی که میمون نخواست زندگی کند را به من بده.

و خداوند آرزوی انسان را برآورده کرد...

و از آن زمان تا کنون انسان فقط ۲۰ سال مثل انسان زندگی می کند!!!!!!!!!!

و پس از آن ازدواج میکند و ۳۰ سال مثل خر کار می کند،مثل خر زندگی میکند و مثل خر بار میبرد!

و پس از اینکه فرزندانش بزرگ شدند،۱۵سال مثل سگ از خانه ای که در آن زندگی می کند، نگهبانی می دهد و هرچه به او بدهند می خورد!!

و وقتی پیر شد،۱۰ سال مثل میمون زندگی میکند،از خانه این پسرش به خانه آن دخترش می رود و سعی میکند مثل میمون نوه هایش را سرگرم کند!!!

و این بود همان زندگی که انسان از خدا خواست....


نظرات()

 
http://www.4malite.com فرمالیته كلیك كن ://www.IraniTopSite.com , ایرانی تاپ سایت http://www.tehranwebs.ir/
ÇÝÒÇíÔ ÈÇÒÏíÏ
ÇÝÒÇíÔ ÈÇÒÏíÏ

Free Advertisement and Traffic Exchange
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">